Murmester Dag Arne Nilsen

Murmester Dag Arne Nilsen AS er en av de største murmesterbedriftene i Vestfold-Telemark, og har eksistert siden 1986 og vært i vekst siden.

Logo til Murmester Dag Arne Nilsen

Tekst: Avdelingleder, Kjetil F. Berge

Murmester Dag Arne Nilsen AS er en av de største murmesterbedriftene i Vestfold-Telemark, og har eksistert siden 1986 og vært i vekst siden. 

Bedriften består i dag av 2 hovedavdelinger, hovedkontor på Sem og en avdeling i Sandefjord. Innad i bedriften er det flere avdelinger, herunder mur, forskaling/betong, plate på mark og flis til både prosjekt – og privatmarkedet. 

Bedriften har ansatte fra store deler av Europa og mangfoldet bidrar til økt kreativitet og innovasjon. 

Dag Arne Nilsen deltar i et utdanningsprosjekt for innvandrere innenfor murerfaget. Her har kandidater blitt tilbudt plass på kurs etter nøye utvelgelse. Dette betyr at bedriften får inn topp motiverte medarbeidere. 

Vår erfaring er at innvandrere setter ønske om jobb veldig høyt, og dermed yter de også veldig mye når det gjelder å komme oss som arbeidsgivere i møte. Vi vil også få stabile arbeidstakere, da dette er mennesker som ser for seg en fremtid i Sandefjord Kommune.

Murmester Dag Arne Nilsen er opptatt av mangfold og inkludering og stolt av å kunne bidra i Globale Sandefjord. Det er fint å kunne ønske innvandrere velkommen til Norge, ved å la dem bli gode kolleger, la dem føle seg betydningsfulle. Ikke minst lærer vi mye om hverandre. Sammen fjerner vi grenser og bygger broer.

Les mer om bedriften: https://murmesterdagarnenilsen.no/tjenester/