Stortingets Kommunal- og forvaltningskomite på besøk på Sandefjord rådhus sammen med Globale Sandefjord, NAV leder i Sandefjord, Ole Petter Gravningen, Kommunalsjef for helse, sosial og omsorg, Bente Østbakken Aasoldsen og Sandefjords ordfører, Bjørn Ole Gleditsch.

500 personer ut i arbeid

For en pangstart på uka! Globale Sandefjord fikk sammen med Sandefjords ordfører, Bjørn Ole Gleditsch, besøk av Stortingets Kommunal- og forvaltningskomite.

Vi fikk fortalt om hvordan vi gjennom samskapning og tverrfaglig samarbeid synliggjør mangfold som en styrke for byen vår. Samtidig som prosjektet nettopp har bikket å få over 500 personer ut i jobb! 500 sandefjordinger har kommet i arbeid takket være et næringsliv full av potensiale og muligheter, og NAV Sandefjord.

Vi har tro på at vi kan nå målet om å få 1000 flerkulturelle sandefjordinger i arbeid og/eller utdanning. Vårt mål er å mobilisere mangfoldet, og når vi har så mange positive krefter som jobber i samme retning i lokalsamfunnet, er det ingenting som er umulig.

Vi setter pris på oppmerksomheten og synes det er verdifullt og gøy med politisk engasjement.

Les mer i Sandefjords Blad (plussak); https://www.sb.no/har-fatt-over-500-personer-ut-i-arbeid-under-pandemien-veldig-stolt/s/5-73-1456505