Foto: Paal Even Nygaard ved Sandefjords Blad.

Globale Sandefjord

Globale Sandefjord er et samarbeid mellom kommunen, Sandefjord Næringsforening, NAV, næringslivet og frivilligheten. Vi skal jobbe for at innbyggere med landbakgrunn utenfor Norden som bor i Sandefjord kommune, blir inkludert i arbeid og samfunnsliv gjennom helhetlige og bæredyktige inkluderingsstrategier.  

Globale Sandefjord skal:  

 1. Inspirere arbeidsgiverne til å anerkjenne og nyttiggjøre seg mangfoldskompetanse som et konkurransefortrinn
 2. Finne grűndertalenter blant innvandrere
 3. Sette arbeidet med inkludering av innbyggere med innvandrerbakgrunn i system, skreddersy og videreutvikle kompetansehevende aktiviteter som matcher fremtidens arbeidsmarkedsbehov
 4. Løfte frem gode historier og erfaringer med arbeids- og samfunnsinkludering
 5. Skape flere arbeidsplasser og bidra til effektiv rekruttering av innvandrere i samarbeid med næringslivet
 6. Jobbe tett med frivilligheten om inkludering og nettverksbygging for å forebygge utenforskap   

I Sandefjord kommune bor rundt 11.500 innbyggere med innvandrerbakgrunn fra over 130 nasjoner. De innehar kompetanse og ressurser som samfunnet trenger for å skape bærekraftig vekst, innovasjon og økt inkludering.  

Globale Sandefjord skal bidra med kunnskap, inspirere og legge til rette for et bærekraftig og inkluderende flerkulturelt arbeidsliv som tar i bruk innvandreres kompetanse og øker rekruttering til arbeidslivet.  

Globale Sandefjords motto «Mangfold gir styrke» signaliserer at ulike erfaringer, ulik kunnskap og ulike bakgrunner beriker, skaper kreativitet og bidrar til et romsligere samfunn.

 

Filmen viser Mouayad som flyktet fra krig og familie i Syria for å søke et tryggere liv i Norge. Gjennom NAV fikk han hjelp og jobb i Matbørsen. Mouyad er en av Globale Sandefjords rollemodeller og veldig opptatt av å løfte frem mangfold og inkludering. Film fra NHOs årskonferanse 2020

Hvorfor bli Globale ambassadør?

I arbeidet med mangfold og inkludering må både hode og hjerte være med. I samarbeid med Globale Sandefjord kan du bidra til økt verdiskaping, og få tilbake ressurser og kompetanse som din bedrift trenger for å skape et bærekraftig arbeidsmiljø.

Å bli ambassadør for Globale Sandefjord er kostnadsfritt , og fordelene  er mange.  Ta kontakt for en uforpliktende prat!

 • Omdømmebygging
 • Bli med i et spennende tverrsektorielt nettverk
 • Tilgang på kvalifisert arbeidskraft som du er med på å forme
 • Utvidet kundenettverk
 • Tilgang på skjult kompetanse og ressurser
 • Oppfølging gjennom rekrutteringsprosessen
 • Innsikt og kunnskap om mangfold og inkludering
 • Ta del i et bærekraftig og mangfoldig samfunnsoppdrag
Bli ambasadør