Globale Sandefjords flerkulturelle ressursgruppe

Globale Sandefjord

Innvandring til Sandefjord har foregått i flere generasjoner. Det har gitt kommunen, og dens bedrifter, sårt tiltrengt arbeidskraft. I tillegg har innvandrerne selv skapt nye arbeidsplasser og gitt lokalbefolkningen nye kulturelle impulser og verdifull kompetanse. Sandefjords flerkulturelle innbyggere bidrar til betydelig verdiskaping og representerer en styrke for den attraktive byen vi er, og skal være.

I Sandefjord bor det rundt 12 300 innbyggere med innvandrerbakgrunn. De kommer fra mer enn 140 nasjoner og av ulike grunner; jobb, kjærlighet, studier, flukt eller andre årsaker. De aller fleste innvandrere klarer seg godt og er en naturlig del av medborgerskapet i Sandefjord.

Globale Sandefjord er et samarbeid mellom Sandefjord kommune, Sandefjord Næringsforening, NAV, næringslivet og frivilligheten. Vi jobber for at innbyggere med landbakgrunn utenfor Norden som bor i Sandefjord kommune, blir inkludert i arbeid og samfunnsliv gjennom helhetlige og bæredyktige inkluderingsstrategier.  

Globale Sandefjord skal:  

 1. Gjøre Sandefjord kjent som Norges mest inkluderende kommune
 2. Bidra til at ledere kan identifisere, lede og synliggjøre mangfold på arbeidsplassen
 3. Bedre bruken av den flerkulturelle kompetanse i arbeidslivet
 4. Inspirere næringslivet til å anerkjenne og nyttiggjøre seg mangfoldskompetanse som et konkurransefortrinn
 5. Synliggjøre gode historier og erfaringer med inkludering og mangfold
 6. Skape flere arbeidsplasser og bidra til effektiv rekruttering av flerkulturelle i samarbeid med næringslivet
 7. Jobbe tett med frivilligheten om inkludering i lokalsamfunnet    

Globale Sandefjords motto «Mangfold gir styrke» signaliserer at ulike erfaringer, ulik kunnskap og ulike bakgrunner beriker, skaper kreativitet og bidrar til et romsligere samfunn.

Hvorfor bli Globale ambassadør?

I arbeidet med mangfold og inkludering må både hode og hjerte være med. I samarbeid med Globale Sandefjord kan du bidra til økt verdiskaping, og få tilbake ressurser og kompetanse som din bedrift trenger for å skape et bærekraftig arbeidsmiljø.

Å bli ambassadør for Globale Sandefjord er kostnadsfritt , og fordelene  er mange.  Ta kontakt for en uforpliktende prat!

 • Omdømmebygging
 • Bli med i et spennende tverrsektorielt nettverk
 • Tilgang på kvalifisert arbeidskraft som du er med på å forme
 • Utvidet kundenettverk
 • Tilgang på skjult kompetanse og ressurser
 • Oppfølging gjennom rekrutteringsprosessen
 • Innsikt og kunnskap om mangfoldsledelse
 • Ta del i et bærekraftig og mangfoldig samfunnsoppdrag
Bli ambasadør