Globale Sandefjords flerkulturelle ressursgruppe

Globale Sandefjord

Mangfold og Inkludering med Globale Sandefjord

I dag teller Sandefjord rundt 12 300 innbyggere med innvandrerbakgrunn, representert fra over 140 ulike nasjoner. De kommer hit av ulike grunner; jobbmuligheter, kjærlighet, studier, flukt eller andre livsvalg. Sandefjords flerkulturelle innbyggere bidrar til betydelig verdiskaping og representerer en styrke for den attraktive byen vi er, og skal være.

Globale Sandefjord jobber for å bedre bruken av den flerkulturelle kompetansen i næringslivet. Vi støtter bedrifter i utviklingen av nødvendig kompetanse for å identifisere, lede og synliggjøre mangfold på arbeidsplassen.

Hvorfor velge Globale Sandefjord som din samarbeidspartner?

Mangfold og inkludering er ikke lenger bare samfunnsansvar; det er en strategisk nøkkel til vekst, innovasjon og attraktivitet. Vi tilby skreddersydde løsninger som tar hensyn til din bedrifts utfordringer og målsetninger.

Tjenester vi tilbyr:

  1. Rekruttering av økt mangfold og oppfølgning.                                                                 

Her kan du bli bedre kjent med våre flotte kandidater gjennom video CV: https://globalesandefjord.no/vare-arbeidssokere/

  1. Opplæring i mangfold og inkludering

Vi tilbyr tilpasset opplæring for å møte dine ansattes behov, uavhengig av deres nåværende forståelse av mangfold og inkludering.

3. Flerkulturell forståelse og kommunikasjon

Bygg broer over kulturelle gap og styrk kommunikasjonen i din mangfoldige arbeidsstyrke. Vi gir innsikt og verktøy for å fremme en mer inkluderende arbeidskultur.

4. Innsikt i mangfoldsledelse

For å lede et mangfoldig team kreves spesifikke ferdigheter og strategier. Vi gir lederne dine økt bevissthet og innsikt i hvordan de kan håndtere mangfold og lede mangfoldige team .

5. Inkluderende arbeidsmiljø og fraværsoppfølging

Vår veiledning og verktøy støtter utviklingen av en inkluderende kultur, noe som er avgjørende for ansattes trivsel og suksess.

6. Diskriminering og ubevisste holdninger

Økt bevissthet rundt ubevisste holdninger, fordommer og diskriminering for å skape et likeverdig arbeidsmiljø.

7. Mentorprogram med fokus på gjensidig læring

Mulighet for ansatte å delta i et mentorprogram for gjensidig læring og kompetansedeling

Globale Sandefjord som partner for kommuner

Vi begrenser oss ikke til bedrifter alene. Globale Sandefjord har ekspertise og erfaring som kan støtte kommuner i hele Norge med å etablere mangfoldsatsninger. Basert på vår vellykkede modell deler vi innsikt og gir rådgivning for å skape inkluderende samfunn og prosjekter.

Ta det første skrittet mot et meningsfullt samarbeid

Er din bedrift klar for å jobbe med inkludering og mangfold? Ta kontakt med oss for en uforpliktende samtale om hvordan vi kan møte dine behov og sammen ta det neste steget.

Med vennlig hilsen,

Team Globale Sandefjord

Hvorfor bli Globale ambassadør?

I arbeidet med mangfold og inkludering må både hode og hjerte være med. I samarbeid med Globale Sandefjord kan du bidra til økt verdiskaping, og få tilbake ressurser og kompetanse som din bedrift trenger for å skape et bærekraftig arbeidsmiljø og lokalsamfunn.

Å bli ambassadør for Globale Sandefjord er kostnadsfritt , og fordelene  er mange.  Ta kontakt for en uforpliktende prat!

  • Innsikt i hvordan du kan bli en attraktiv arbeidsgiver
  • Bli med i et spennende tverrsektorielt nettverk
  • Tilgang på kvalifisert arbeidskraft som du er med på å forme
  • Utvidet kundenettverk
  • Tilgang på skjult kompetanse og ressurser
  • Oppfølging gjennom rekrutteringsprosessen
  • Innsikt og kunnskap om mangfoldskompetanse og mangfoldsledelse
  • Ta del i en bærekraftig og inkluderende bevegelse som gagner både deg selv og lokalsamfunnet
Bli ambasadør