Foto: Eduardo Kobra- Peace between nations (2019)

1000
/ 1000

Mennesker i arbeid

GLOBALE SANDEFJORD

Globale Sandefjord er et samarbeid mellom Sandefjord kommune, Sandefjord Næringsforening,
NAV, næringslivet og frivilligheten.

Bakgrunnen for etableringen av prosjektet er at det lokale næringslivet trenger kompetent arbeidskraft – både nå og i fremtiden.
Gjennom å realisere det flerkulturelle miljøet i kommunen vår som en viktig ressurs i arbeidslivet, oppnår vi en bærekraftig verdiskaping og både økonomiske og menneskelige gevinster.

Globale Sandefjord har et overordnede mål om å få 1000 personer med innvandrerbakgrunn ut i arbeid eller utdanning i løpet av treårig prosjektperiode.  Du kan følge med på resultatene i jordkloden til venstre.

Prosjektets motto «Mangfold gir styrke» signaliserer at ulike erfaringer, ulik kunnskap og ulike bakgrunner beriker, skaper kreativitet og bidrar til et romsligere samfunn.

Globale Sandefjord

VÅRE HISTORIER

Globale ambassadører

Hvorfor bli Globale ambassadør?

I arbeidet med mangfold og inkludering må både hode og hjerte være med. I samarbeid med Globale Sandefjord kan du bidra til økt verdiskaping, og få tilbake ressurser og kompetanse som din bedrift trenger for å skape et bærekraftig arbeidsmiljø.

Å bli ambassadør for Globale Sandefjord er kostnadsfritt , og fordelene  er mange.  Ta kontakt for en uforpliktende prat!

  • Omdømmebygging
  • Bli med i et spennende tverrsektorielt nettverk
  • Tilgang på kvalifisert arbeidskraft som du er med på å forme
  • Utvidet kundenettverk
  • Tilgang på skjult kompetanse og ressurser
  • Oppfølging gjennom rekrutteringsprosessen
  • Innsikt og kunnskap om mangfoldsledelse
  • Ta del i et bærekraftig og mangfoldig samfunnsoppdrag
Bli ambasadør