Annerledeshet må bli den nye normalen

Tekst; Charlotte Jahren Øverbye, gruppeleder i SV og leder i «Rådet for personer med funksjonsnedsettelse» i Sandefjord kommune og desembers mangfoldsstemme.

Det betyr mye for meg å bli nevnt som en av Globale Sandefjords mangfoldstemmer. Jeg er virkelig stolt av å kunne kalle meg det sammen med de andre mangfoldstemmene i desember, Dennis og Gro! Dette er virkelig noe av det aller fineste jeg kunne blitt kalt. Tusen hjertelig takk!

Jeg ble med i politikken fordi jeg ønsket å få lov til å være med på å gjøre Sandefjord til en mer inkluderende og mangfoldsrik kommune. Mangfold mener jeg er en klar forutsetning for et lokalsamfunns eksistens, videre liv og ikke minst utvikling. Klarer vi ikke å få alle med i et fellesskap har vi mislykkes.

Mangfold for meg betyr at vi mennesker er forskjellige. At noen har gått (eller rullet) opp andre veier enn de fleste. Annerledeshet er positivt og vi trenger det. Mangfold i et samfunn betyr å inkludere alle. Å omfavne annerledeshet og å se hva den kunnskapen, klokskapen og erfaringen det har med seg kan lære samfunnet vårt er så viktig for vår videre utvikling.

At et samfunn hele tiden ser på annerledeshet som noe positivt, aksepterer og inkluderer det er lærerikt for alle innbyggere.

Jeg tenker at annerledeshet må bli den nye normalen i Sandefjord, og først da har vi lykkes i vår inkluderingsdugnad!