Dedikert gjeng som holdt innlegg - fra venstre Camilla Bilstad Johannessen (Cafe Vintage), Rebeka Holmes-Farmen (Vestfold og Telemark fylkeskommune), Merete Østerud (Start i Vestfold), Ondina Coto (gründer og arkitekt), Faten Lubani (Globale Sandefjord), Ann-Merete Haraldsen Lund (Globale Gründere) og Elin Sørensen (Globale Sandefjord).

Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID) i Sandefjord

Det ble en fin morgenstund på Cafe Vintage sammen med Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID) ved seksjon for arbeidsmarkedsintegrering og juridiske oppgaver.
De ønsket innsikt i hvordan vi jobber med arbeidsmarkedsintegrering i fylket vårt.

  • Globale Sandefjord presenterte hvordan vi ruster bedrifter til å inkludere mangfoldspersperpektiver på arbeidsplassen og i oppgaveløsning.
  • Camilla Bilstad Johannesen, leder Cafe Vintage, tok for seg integrering gjennom sosialt entreprenørskap.
  • Etablereropplæring til innvandrere ved Merete Østrud, daglig leder Start Vestfold.
  • Ann-Merete Haraldsen Lund fra Globale Gründere, om hvordan de jobber med å få flere med minoritetsbakgrunn til å starte egen bedrift.
    Erfaring fra gründer og arkitekt Ondina Coto.

Takk til Rebeka Holmes-Farmen og Vestfold og Telemark fylkeskommune for invitasjonen – og for en formiddag fylt erfaringsdeling og masse engasjement!