Fra venstre side sitter Tone Rogne, Fagkoordinator, sammen med Faten Lubani, Prosjektleder Globale Sandefjord. På høyre side forfra sitter rådgivere Gunveig Bredal, Anita Lilleås og Kathrine Rimstad (bak). Foto: Elin Sørensen

Det er de unge som skal skape fremtiden

«Det er de unge som skal skape fremtiden og gjøre verden til et bedre sted å leve i.» Sitatet tilhører Fritjof Nansen, men er like aktuelt i dag.

Oppfølgingstjenesten i Vestfold og Telemark (OT) har blitt ambassadør for Globale Sandefjord. Sammen med disse flotte og engasjerte damene ser vi frem til et spennende samarbeid.

Målet til OT er å få unge mellom 15-21 år med rett til videregående opplæring, og som ikke er i utdanning eller arbeid, tilbake i opplæring eller arbeid. De skal også forebygge utenforskap, utjevne sosiale ulikheter og øke mestring og tilhørighet.

Den viktigste samarbeidsparten er ungdommene, men samspillet med tverrsektorielle aktører er avgjørende for å få til helhetlige løsninger.