Gå ikke glipp av Faten på Mangfoldsmikrofonen

Tekst; Michelle Chinnappen // Mangfoldsmikrofonen

«𝗩𝗶 𝗸𝗼𝗺𝗺𝗲𝗿 𝗮𝗹𝗱𝗿𝗶 𝗱𝗶𝘁 𝗮𝘁 𝗱𝗲𝘁 𝘃𝗶𝗹 𝗳𝗶𝗻𝗻𝗲𝘀 𝗲𝗻 𝗺𝗲𝗿 𝗱𝘆𝗿𝗯𝗮𝗿 𝗿𝗲𝘀𝘀𝘂𝗿𝘀 𝗲𝗻𝗻 𝗺𝗲𝗻𝗻𝗲𝘀𝗸𝗲𝗻𝗲».
Globale Sandefjord er et samarbeid mellom Sandefjord kommune, Sandefjord Næringsforening, NAV, næringslivet og frivilligheten. De samarbeider for å bedre bruken av den flerkulturelle kompetansen i næringslivet. Det er nettopp det tverrfaglige og tverretatlige samarbeidet som gjør denne satsningen så unik. ⁠⁠⁠⁠

Leder for Globale Sandefjord, Faten Lubani deler suksessen bak Globale Sandefjord, hva de gjør annerledes, hvordan de nådde et «hårete» mål om å få 1000 med flerkulturell bakgrunn i arbeid i 2023, og hvordan Jotun har vært en viktig samarbeidspartner og rollemodell i næringslivet.

Med en Master i utviklingsarbeid og internasjonale relasjoner besitter Faten ikke bare faglig kompetanse, men arbeidet hun gjør er dypt forankeret i hennes sterke personlige historie. Det bidrar til en unik tilnærming til målet om å skape en kultur som favner mangfold, og et varmere samfunn både i Sandefjord og utover kommunegrensene.

Det er nettopp essensen i å inkludere dette mangfoldet i eget prosjekt som er en del av suksessen.

⁠⁠𝗠𝗮𝗻𝗴𝗳𝗼𝗹𝗱𝘀𝗺𝗶𝗸𝗿𝗼𝗳𝗼𝗻𝗲𝗻 er stolt samarbeidspartner med SHE Community Global/ SHE Conference som avholdes 11. april. For mer info sjekk https://www.sheconference.no/