Øverst fra venstre; Paola Stella (mentee), Øyvind Willumsen Haugå (mentor), Elena Safonova (mentee), Gro Kamfjord (mentor), Bente Merete H. Berggren (mentor), Madhura Sangavikar (mentee), Huan Zhang (mentee), Faten Lubani (Globale Sandefjord), Tina Granerød (mentor) og Elin Sørensen (Globale Sandefjord).

Full klaff med mentorprogram

Det siste halve året har fem Jotun-ledere hjulpet flerkulturelle jobbsøkere å navigere i det lokale arbeidslivet. Gjennom Globale Sandefjords mentorprogram har de fått nye perspektiver og viktige påminnelser – samt noen solskinnshistorier.

Tekst; Henrik Sandvik, Kommunikasjonsrådgiver i Jotun

Akkurat som Jotun selv, er hjembyen Sandefjord svært flerkulturell. Her bor det rundt 12.300 flerkulturelle mennesker fra over 140 ulike nasjoner. Det tilsvarer nesten hver 6. innbygger.

Til tross for god utdanning og et ønske om å jobbe, sliter mange mennesker med flerkulturell bakgrunn med å få innpass i det norske arbeidslivet. Derfor etablerte Globale Sandefjord sitt mentorprogram.

– ­I vårt opplegg blir flerkulturelle jobbsøkere matchet med lokale bedriftsledere for å få støtte og veiledning i jobbsøkingsprosessen. For mentorene handler det om å bygge mangfoldskompetanse, siden jobbsøkerne – menteene, som vi kaller dem – har så ulike kulturer og bakgrunn. Dette er med andre ord et gjensidig utbytte og en gjensidig læringsprosess, sier Faten Lubani i Globale Sandefjord.

Det siste halve året har fem Jotun-ledere og deres menteer diskutert aspekter som det å søke på jobb, å sette ord på egen kompetanse og hvordan man lykkes i et jobbintervju.

– Mentorene forteller at de har fått økt innsikt i og bevissthet om ulike arbeidskulturer. For menteene har samarbeidet betydd økt kunnskap om mulighetene for en karriere i norsk arbeidsliv, sier Lubani.
De fornøyde deltakerne gjennomførte nylig en formell avslutning på mentorprogrammet.

– Ingen av mentorene var klare for å gi slipp på menteene, så flere av parene har beholdt kontakten. Og den virkelig store nyheten er at to av menteene allerede har fått jobb, sier Lubani.

Fornøyd mentee, Huan Zhang, sammen med sin mentor Erik Tørnvall i Jotun Group HR. Foto: Henrik Sandvik

En av dem er kinesiske Huan Zhang, som har hatt Erik Tørnvall i Jotun Group HR som sin mentor.

– Jeg har ingeniørutdanning og jobbet tidligere som mekanisk ingeniør i en fabrikk som produserte bildeler. I Norge har jeg jobbet i barnehage og kiosk for å lære meg norsk, sier Zhang.

De hadde tre fysiske møter og jevnlig kontakt gjennom perioden. Zhang fikk blant annet hjelp med CV-skriving, samt en tydelig hjemmeoppgave.

– Jeg ga henne i oppgave å jobbe med å åpne sinnet. Hun trengte å fokusere bredere, og være åpen for andre bransjer enn det hun var vant til fra tidligere, forteller Tørnvall.

Det var ikke forventet – eller planlagt – men tilfeldighetene gjorde at det ble jobb i Jotun for Zhang.

– Jeg var nede på teknisk avdeling, som sto midt i et prosjekt der gamle dokumenter ble digitalisert. De fortalte at de trengte mer ressurser, og jeg visste at dette var en kjent verden for Zhang, sier Tørnvall.

– En internasjonal og spennende bedrift som Jotun var den store drømmen for meg. A dream come true, smiler Zhang, som etter en gradvis økning nå har fått 100 prosents stilling.

Tørnvall er fornøyd med både programmet underveis og det endelige utbyttet.

– Det har vært nyttig å få nye impulser og bli minnet på at vi faktisk ansetter hele mennesket. Alle er mer enn bare en ressurs eller arbeidskraft, sier han.

Jotun har mer enn 10.000 ansatte fra 90 land spredt rundt over hele verden, og Tørnvall minner om at mangfold er et kjent tema internt i bedriften.

– Vi må imidlertid ikke slutte å være nysgjerrige bare fordi mangfold er så naturlig for oss. Dessuten kan vi bli bedre på inkludering. Hvordan får vi glede av erfaringene, interessene, de unike egenskapene og kvalitetene til menneskene vi har med oss, sier Tørnvall.

Han mener Jotun har et ansvar for å fange opp de mange flerkulturelle jobbsøkerne rundt oss:

– Her har vi en gruppe mennesker med kompetanse, erfaringer og arbeidslyst, som står i fare for å forbli en tapt mulighet for næringslivet. Det kan vi i Jotun være med og gjøre noe med.

Velfortjent kaffekopp til mentor-gjengen etter endt mentorprogram.