Geir Lippestad, formann i Partiet Sentrum på besøk

I dag møtte Globale Sandefjord Geir Lippestad, formann i Partiet Sentrum, og Sentrums førstekandidat i Vestfold, Thore Sebastian Nielsen mfl. Formålet med besøket er å synliggjøre tverrsektorielle prosjekter i Sandefjord kommune. Engasjementet rundt Globale Sandefjord er stort. I tillegg ble det en aktiv dialog om hvordan mangfold bidrar til bærekraftig verdiskaping. Vi takker for oppmerksomheten og synes det er verdifullt med politisk engasjement.