På bildet fra venstre: Ingebjørg Tollnes (Sandefjord Næringsforening), Elin Sørensen (Globale Sandefjord), Faten Lubani (Globale Sandefjord) og Ole Petter Gravningen (NAV Sandefjord).

Gjør en forskjell – bli mentor!

Sandefjord kommune har bosatt en stor andel ukrainske flyktninger. Sandefjord Næringsforening i samarbeid med Globale Sandefjord og NAV Sandefjord søker arbeidslivsmentorer som kan bidra til at ukrainske flyktninger får fagrelevant arbeidstilknytning. De er godt i gang med norsk- og samfunnsundervisning. Nå gjenstår det å få de ut i arbeidslivet, slik at de kan få brukt sin kompetanse og være positive bidragsytere i samfunnet.

Hvem kan være mentor?
Vi ser etter bredde i bransjer og bakgrunn hos mentorene, også aldersmessig.Ta kontakt med oss hvis du er interessert.

Hva innebærer det å være mentor?
Som mentor får du ansvar for en mentee, og det forventes ikke at du skal skaffe jobb. Du vil gjennom en periode på 4 måneder være en sparringspartner og bidra til at mentee får økt innsikt i norsk arbeidsliv. Vi anbefaler minimum to individuelle samtaler i måneden.

Hva kan dette programmet gi deg som mentor?
Som mentor vil du få oppfølgning fra Globale Sandefjord, og muligheten til å få mer innsikt i mangfoldsledelse og øke din flerkulturelle kompetanse. Mentorprogrammet skal være er en gjensidig læringsprosess som skaper ny energi, engasjement og bidrar til nye perspektiver og muligheter for mentor og mentee.

Oppstart:
Det vil bli holdt en felles samling for alle mentorene for en kort innføring i programforløpet i uke 11.

For mer informasjon kontakt: 
Faten Lubani – mail: faten@globalesandefjord.no – tlf: 40096879
Elin Sørensen – mail: elin@globalesandefjord.no  tlf:99745058