Entreprenørskap i intro? Kunnskap om det å starte bedrift er en viktig del av samfunns og allmenn kunnskapen i Norge.

Så hva skal JEG leve av? Hva skal Vi leve av i fremtiden?
To spørsmål som henger sammen. Alle samfunn er avhengige av at vi har nyskaping og innovasjon, og at de små ideene får vokse seg store. Mange av innvandrerne som flytter til Norge kommer fra land som har en større kultur for det å drive egen virksomhet. De har tilgang på markeder vi ikke enda kjenner til, og kan se behov hos kunder vi andre ikke kjenner så godt. Allikevel er entreprenørskap og gründerskap i veldig begrenset omfang en del av opplæringen vi gir innvandrere som flytter til Vestfold og Telemark, eller landet for øvrig. I 2021 vil vi teste å innføre entreprenørskap som tema i introduksjonsordningen i noen kommuner. Da vil deltakere få kunnskap om:

  • Få utvikle din egen forretningside på norsk
  • Lære mer om hvordan man starter bedrift i Norge
  • Muligheter for å finansiere forretningsideen din
  • Rettigheter og plikter -norsk regnskapsskikk og skattesystem
  • Norsk arbeids og gründerliv

Vil du vite mer? https://www.startivestfold.no/globale-grundere