Foto; Elin Sørensen

Det handler om å gi mennesker muligheter

Globale Sandefjord sine rollemodeller løfter arbeidet med mangfold og inkludering ved å dele sine historier om reisen til Sandefjord. Ilirjana Neziri kom til Norge som krigsflyktning med fly nr. 3.