Globale Sandefjord på Arendalsuka

Det var stor interesse for arrangementet om innvandrere og flyktninger ut i arbeid under Arendalsuka i går. I regi av Caritas Norge ble Globale Sandefjords prosjektleder, Faten Lubani, en del av panelet sammen med Nancy L. Herz, statssekretær i Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Erik Eide, bransjedirektør i Virke Ideell og Frivillighet, Kristian Rose Tronstad, forskningssjef ved OsloMet, Finn Børre Ekås, Næringslivskontakt i Caritas Norge og inkluderingsjef i Schibsted, Sumeet Singh Patpatia.

Sumeet Singh Patpatia var ordstyrer under paneldebatten. Fra venstre Erik Eide (Virke), Nancy L. Herz, statssekretær i Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Faten Lubani (Globale Sandefjord), Kristian Rose Tronstad (OsloMet), Finn Børre Ekås (Caritas Norge).

Arrangementet satte søkelys på ulike erfaringer med å inkludere innvandrere og flyktninger i arbeidslivet, betydningen av tverrsektorielt samarbeid og hvilke tiltak som fungerer for å sikre en vei inn i et godt og verdig arbeidsliv.
Ulike perspektiver og erfaringer ble løftet, men alle var enige om at mer samarbeid på tvers er en viktig del av løsningen.

NAVs arbeids- og tjenestedirektør, Sonja Skinnarland og professor ved USN, Annett Arntzen, satte søkelys på å bygge bro mellom migrantenes egne ressurser og erfaringer, og de behov næringslivet og det norske samfunnet har. Samskaping må til for få flere innvandrere i jobb.

Omstilling og integrering vil kreve mer av utdanningssystemet skal vi lykkes bedre enn i dag. Norge har alle mulighetene for å lykkes og komme styrket ut av omstilling og kriser, men står vi i fare for å skusle dem bort? Spennende paneldebatt med Torbjørn Røe Isaksen, Samfunnsredaktør i E24, i spissen.

En dag fylt med læring, inspirasjon og fine menneskemøter!