Øyvind Næs fra rekrutteringsbyrået People kom med mange gode råd.

Globalt nettverk gir håp og skaper optimisme

Tekst og foto: Bernhard Grønnevik, kommunikasjonsrådgiver i NAV Vestfold og Telemark

Navnevalget sier mye om ambisjonene. Den siste mandagen hver måned inviterer Globale Sandefjord og Jobbsjansen til Globalt nettverk, et tilbud til arbeidssøkere fra land utenfor Norden. Målet er å gjøre jobbsøkingen lettere. Interessen er stor, folk møter opp, spente og forventningsfulle. Å ha en fast møteplass hvor både NAV, kommunen, rekrutteringsbyråer og næringslivet er tilgjengelige, og har tid til å prate med hver enkelt arbeidssøker, gir håp og skaper optimisme.

Jeg ankom noen minutter forsinket da jeg besøkte Globalt nettverk. Rundt bordene satt noen titalls mennesker med oppmerksomheten rettet mot personene som hadde tatt oppstilling foran lerretet. I tur og orden presenterte de seg, delte nyttige tips og fortalte hvordan de kan være til hjelp. Etter at Elin Sørensen fra Globale Sandefjord og Nina Haraldsen fra Jobbsjansen hadde gitt en kort orientering om Globalt Nettverk, overtok Britt Ellen Løvold og Helge Nes fra markedsavdelingen ved NAV Sandefjord stafettpinnen. De fortalte om markedsrådgivernes rolle som bindeledd mellom arbeidssøkere og arbeidsgivere, understreket hvor viktig en god og gjennomarbeidet cv er, ikke minst på nav.no. For, som de sa, skal vi finne rett kandidat til en stilling, og være så sikre vi kan på at kandidaten tilfredsstiller arbeidsgivers krav, må opplysningene i cven være korrekte og inneholde all relevant informasjon.

Skal vi selge dere inn må vi ha arbeidsgivers tillit. Den må vi gjøre oss fortjente til. Det vi forteller om arbeidssøkerne vi presenterer som kandidater til en stilling må stemme med virkeligheten, var essensen i budskapet.

Øyvind Næs fra rekrutteringsbyrået People var dagens gjesteforteller. People samarbeider med Globale Sandefjord og rekrutterer nesten utelukkende til faste stillinger. Øyvind har hatt lederstillinger i næringslivet, og er godt kjent med både forretnings- og rekrutteringsprosesser. Ansikt til ansikt med den fargerike forsamlingen, og menneskene med bakgrunn og opprinnelse i mange forskjellige land og kulturer, fortalte han at ulik bakgrunn og ulike personlige historier tilfører bedrifter og arbeidsmiljø mye positivt.

Det kan gi konkurransefordeler, konkluderte Øyvind før han sa noen ord om arbeidsmarkedet i koronaens tid.

-Selv om farten i norsk økonomi for alvor har fått opp dampen etter nedkjølingen som fulgte i kjølvannet av tiltakene som ble iverksatt 13. mars 2020, vegrer mange arbeidsgivere seg fortsatt for å ansette alle dem de i bunn og grunn trenger. De holder litt igjen fordi det fortsatt hersker usikkerhet om hvordan koronaviruset vil påvirke samfunnet fremover.

Men en dag må det oppdemmede behovet for arbeidskraft dekkes. Hverken samfunnet eller bedriftene kan leve med stor mangel på arbeidskraft over tid uten at det har negativ effekt på den økonomiske aktiviteten. Øyvind fortalte om mangel på kvalifiserte søkere til mange stillinger. Jakten på de kloke hodene er blitt en viktigere del av jobben i People, sa han, før han gav råd om aktiv bruk av sosiale medier som Linkedin og Facebook. De er viktige i jakten på jobb. Man må være synlig, søke informasjon om bransjer og fagmiljøer, og bygge nettverk. Da gjør man seg mer attraktivitet i arbeidsmarkedet.

Det ligger ofte mye arbeid og grundige forberedelser bak å gå seirende ut av kampen om ny jobb. For å lykkes må arbeidssøkere tørre å fortelle hvilke resultater de har oppnådd tidligere, de må beskrive hvordan de har fått ting til, og ikke unnlate å gjøre rede for hva de er stolte av.

-Tren på historiefortelling. Øv foran speilet, sa Øyvind, og la til at budskapet i historien må være tydelig, relevant for jobben man søker, og beskrivelsen konkret og forståelig.

-Forklar hva som er motivasjonen din for den jobben du søker. Søk informasjon om bransjen og bedriften du søker deg til. Gjør deg kjent med produktene og markedene. Det er en soleklar fordel i møte med en arbeidsgiver, og gir deg en følelse av om dette er riktig arbeidsplass. Husk at det er mye kynisme i arbeidslivet. Arbeidsgivere velger ofte det enkleste, da er det viktig at man snakker et folkelig språk som blir forstått.

Etter å ha gitt informasjon og delt gode råd av allmenn interesse fant Faten Lubani og Elin Sørensen fra Globale Sandefjord, Nina Haraldsen fra Jobbsjansen, Britt Ellen Løvold og Helge Nes fra NAV Sandefjord, og Øyvind fra People, hver sin plass i de romslige lokalene for å gjennomføre en til en samtaler med arbeidssøkerne. Interessen var stor, stemningen god, samtalene varte og rakk. Jeg bet meg merke i at ytterst få, om noen, forlot Fellesverket med uforrettet sak. Folk ble værende, summingen vitnet om at de hadde mye å snakke om, mange ting de ville søke svar på, og at de delte tips og råd på kryss og tvers.

Elin Sørensen fra Globale Sandefjord, Nina Haraldsen og Cristel Alvear Schrøder fra Jobbsjansen, setter pris på samarbeidet.

For noen uker siden sa arbeidsminister Hadja Tajik i et intervju at Jobbsjansen er et effektivt tiltak som regjeringen vil satse enda mere på. For å stagge nysgjerrigheten og høre hva Nina visste om dette, stilte jeg meg tålmodig i kø for å slå av en liten prat. Samtalen avslørte at Nina hadde fått med seg ministerens uttalelse. Hun forklarte at den ikke var grepet ut av løse luften. De gode resultatene Jobbsjansen har oppnådd over år har fått mye positiv oppmerksomhet. En rapport i regi av Riksrevisjonen viser at 93 prosent av dem som deltok i Jobbsjansen i perioden 2016-19 fortsatt var i jobb 3 år etter utskriving. Kruttsterkt!

Dataanalytiker, Masoumeh Alinaghi, diskuterer fag.

Menneskene jeg møtte og vekslet noen ord med under besøket i Globalt nettverk roste arenaen. Der var mennesker fra de fleste verdenshjørner. Ressurssterke mennesker som forsøker å finne sin rette plass i norsk arbeidsliv, som skal fylle noen av de mange stillingene som står ubesatte, og hjelpe virksomheter som sårt trenger kvalifisert arbeidskraft. Hver ubesatt stilling som blir besatt gir et sunnere arbeidsmarkedet og bedrer samfunnets virkemåte. Erfaring viser at mangfold er en konkurransefordel som blir stadig viktigere. Globale nettverk er en forutsetning for å møte med dagens og morgendagens utfordringer på en klok måte. Globalt nettverk i Sandefjord viser vei.

Markedsrådgiver Britt Ellen Løvold i samtale.