Foto: Paulina Szemraj. Fra konferansen "Mangfold - den nye oljen" i mai 2023.

Ser frem mot et spennende 2024!

Tekst: Irene Gomnes, kommunikasjonsrådgiver NAV Vestfold og Telemark

Globale Sandefjord startet som et prosjekt våren 2020 med et hårete mål om å hjelpe 1000 flerkulturelle sandefjordinger i jobb. Siden da har kvinnene bak prosjektet, Faten Lubani og Elin Sørensen, jobbet masse med å bedre bruken av mangfoldskompetanse i næringslivet, og synliggjøre mangfold som en styrke i Sandefjord kommune.
De har tett samarbeid med næringsforeningen og frivilligheten og har knyttet til seg 70 ambassadørbedrifter i Sandefjord. De har vunnet priser, gjennomført flotte konferanser, gjennomført flere mentorprogram og vært godt synlige. Ikke minst har de nådd sitt mål om å hjelpe 1000 i jobb- i tett samarbeid med alle kollegene i NAV Sandefjord.

NAV Vestfold og Telemark stilte Elin og Faten noen spørsmål inn i det nye året.

Hva er Globale Sandefjord?
Globale Sandefjord er et tverretatlig mangfoldinitiativ som har som mål å bedre bruken av mangfoldskompetanse i næringslivet og synliggjøre mangfold som en styrke i Sandefjord kommune.
Hvorfor trengs et eget prosjekt for dette?

Fordi vi per i dag ikke jobber systematisk med å utnytte de mulighetene som en sammensatt og mangfoldig arbeidsstyrke representerer. I tillegg er inkluderingsfeltet fragmentert, og det er et stort behov for et initiativ som Globale Sandefjord, som jobber på tvers av kompetansemiljøer.

Hva er deres erfaringer så langt?

Interessen og behovet er store for å sette sosial bærekraft på agendaen. Vi ser imidlertid at flere bedrifter synes det er vanskelig å jobbe konkret og praksisnært med mangfold og inkludering. Derfor er verktøykassen vi bidrar med verdifull.

Hva har dere fått til? Og hvorfor?

Vi har, i tillegg til å levere arbeidskraft, skapt økt bevissthet om mulighetene som finnes i mangfold når det håndteres med hodet og hjertet. Vi har utviklet et språk for å anerkjenne mangfold som en ressurs og et potensial, heller enn en problemorientert tilnærming

Hva er egentlig mangfold?

Mangfold er en beskrivelse av sammensetningen og forskjellene blant oss mennesker. Det er synlig mangfold i form av alder, kjønn, etnisitet, og så videre, samt usynlig mangfold i form av holdninger, interesser, utdanning, og lignende. Ingen er bare flerkulturell, homoseksuell, mann/kvinne, eller funksjonshemmet. Vi utgjør alle et mangfold, og mangfoldbegrepet beskriver hele og ikke deler av mennesket.

Og hvorfor er dette så viktig i arbeidslivet?
Arbeidslivet er avhengig av vekst, utvikling og innovasjon. Derfor trenger det et mangfold av kompetanse for å nå sine mål.
Hvordan samarbeider dere med jobbsøkere, næringslivet og andre?

Det viktigste vi gjør er å bygge broer mellom ulike samfunnsaktører, jobbe kunnskapsbasert og skape mestring.

Hva er dere mest stolte av å ha fått til?

Det er vanskelig å svare på, for det har skjedd så mye positivt de siste tre årene. Vi er stolte av bevegelsen vi har skapt i samfunnet og at Globale Sandefjord er et initiativ som skaper stolthet, godt omdømme og engasjement i Sandefjord kommune.

Hva tenker dere å jobbe med framover?

Hvis det er noe vi er sikre på, så er det at vi aldri vil nå målet fullt ut når det gjelder mangfold og inkluderingsarbeid. Vi skal videreutvikle Globale Sandefjord, og vårt hovedfokus framover er å gjøre bedrifter i stand til å håndtere mangfold og knytte det til verdiskaping, vekst og innovasjon. Dette handler om å gjøre både kommunen vår og næringslivet mer attraktive. Mangfoldskompetanse er helt avgjørende for å møte både muligheter og utfordringer i et samfunn i stadig endring.

Denne flotte gjengen fra Pure Salmon ble Globale ambassadører i 2023.