Hvorfor er mangfold viktig på arbeidsplassen?

I samarbeid med PwC delte Sandefjord Næringsforening ut Tenk stort-prisen, og i år gikk prisene til bedriften i Sandefjord som er best på mangfold og inkludering.

I forkant av kåringen spurte de Kristine Abrahamsen, HR-leder i Matbørsen, Morten Ness, partner i PwC,  Morten Gran, direktør i Grans bryggeri, Sandefjords ordfører, Bjørn Ole Gleditsch, og Faten Lubani, prosjektleder i Globale Sandefjord, om hvorfor mangfold og inkludering er viktig på arbeidsplassen.

Kristine Abrahamsen i MatBørsen forteller at mangfold er en viktig del av kulturen deres, og de jobber målrettet for å se og ta i bruk alle de ulike ressursene de har på best mulig måte.

PwC er stolt sponsor av Tenk stort-prisen, og har jobbet systematisk med mangfold over mange år. «Bedrifter som er gode på mangfold får mer fornøyde medarbeidere og gjør det også bedre i næringslivet».

Morten Gran i Grans Bryggeri trekker frem at dette er sterke bidragsytere til å drive frem innovasjoner og gjør bedriften sterkere.

 

Sandefjord skal være en foregangskommune innen mangfoldsarbeid og har besluttet å utarbeide en handlingsplan for mangfold og inkludering.

Faten Lubani i Globale Sandefjord forteller at det dreier seg om at alle skal ha likeverdige muligheter til å bidra og delta i samfunnet. Husk at mangfold er mer enn hva øyet ser!