Inkluderingsarbeid på tvers av kommuner

Det er så mye spennende som skjer i de ulike kommunene, men samarbeid på tvers av grensene er nøkkelen for å skape et inkluderende og bærekraftig Norge.

I dag møttes mangfoldsprosjektene Jobb Asker, Globale Bærum, Tønsberg inkluderer, Internasjonale Drammen og Globale Sandefjord hos Internasjonale Horten – for å snakke om hvordan vi kan samarbeide, og dra nytte av hverandre gjennom erfaringsbasert kunnskapsdeling.

Mer engasjert gjeng skal man lete lenge etter – og vi gleder oss til mer samhandling om inkludering og mangfold!

Les mer om de ulike mangfoldsprosjektene her;
https://jobbasker.no/
https://globalebaerum.no/
https://www.drammen.kommune.no/tjenester/naring/internasjonale-drammen/
https://www.tbginkluderer.no/