«Jeg er ikke et samfunnsoppdrag – jeg er så mye mer enn det!»

Som innvandrer i Norge har du 4 ganger høyere sannsynlighet for å være arbeidsledig, sammenlignet med om du er født her. Det er ganske slående tall. Men vi skal ikke inkludere bare for å inkludere, og sjekke det av på en liste.

I podkasten «Holtes Halve» inviterer NAV-direktøren gjester til en raus halvtime der de utforsker aktuelle temaer for velferdssamfunnet og livene vi lever. I siste episode deltok Faten Lubani, drivkraft i Globale Sandefjord.

Jeg er ikke et samfunnsoppdrag – jeg er så mye mer enn det!
«Faten har selv innvandrerbakgrunn, og hennes tanker om mangfold og produktutvikling, og om behovet for å styrke arbeidsgivernes evne til å bygge kompetanse på og kultur for mangfold – de tankene nærmet seg «mind-blowing» i min bok», sier Hans Christian Holte, Direktør i NAV og leder av podkasten.

I tillegg til Faten deltok dyktige Shazia Majid, VG-kommentator og forfatter, i samtalen. Hun har spennende observasjoner og innsikt om inkludering, kjønn og ulike generasjoner.
Vi vet at når Ola og Ali søker på samme jobb, foretrekker arbeidsgivere som oftest Ola, selv om kvalifikasjonene er like. At det fremdeles er slik i 2024, er skremmende. Samtidig trenger vi flere i arbeid.

Denne samfunnsoppgaven må vi løse bedre som samfunn! Anbefaler alle å få med seg podkasten her: