Foto: Faten Lubani

Likestilling, inkludering og mangfold på Sandefjord kommunes fellesopplæring i Hovedavtalen

I dag var 300 tillitsvalgte og ledere i Sandefjord kommune samlet til fellesopplæring i Hovedavtalen. Programmet bydde på viktige temaer og presentasjoner knyttet til:

💡 Medbestemmelse,
💡 Rettigheter og plikter for å skape et godt arbeidsliv.

Mangfold, tilhørighet og inkludering er byggesteiner i kommunens visjon « Sammen fremover». HR-rådgiver, Gro Dvergastein og Globale Sandefjords prosjektleder, Faten Lubani bidro til at ledere og tillitsvalgte fik økt innsikt i hvordan de kan jobbe for å skape en inkluderende kultur som setter individet i fokus, fremmer likeverd og hindrer diskriminering.

Kommunedirektør Bjørn Gudbjørgsrud innledet dagen. Deretter loset dyktige HR-rådgivere fra Organisasjon og HR,  tillitsvalgt fra Fagforbundet ledere og tillitsvalgte trygt igjennom varierte økter med foredrag og engasjerende gruppeoppgaver.