Magdalena Agata Kall Skjærven

Mangfold er et konkurransefortrinn

Sammen med Globale Sandefjord har Manpower det siste halvåret jobbet for å få flere arbeidstakere med minoritetsbakgrunn ut i relevant stilling. Nå har de en målsetting om å få 1000 personer ut i arbeid eller utdanning de neste tre årene.– Mangfold er et konkurransefortrinn. Når Manpower anerkjenner det som en styrke gjennom samarbeidet vårt, tror jeg vi sammen kan inspirere og bevisstgjøre bedrifter i en helt annen grad, forteller Faten Lubani, prosjektleder i Globale Sandefjord.

Globale Sandefjord er et mangfoldprosjekt i regi av Sandefjord kommune, NAV, Sandefjord næringsforening og frivilligheten. Hensikten med prosjektet er å belyse verdien av mangfold, samt åpne døren for like muligheter – uavhengig av etnisk bakgrunn.

Gjensidig nytte
Manpower ble anbefalt som samarbeidspartner til Globale Sandefjord av en felles kunde i fjor høst. Allerede i desember ble det første samarbeidsprosjektet  gjennomført.

– Manpower har et ønske om å være en del av dette av to grunner. Vi mener Globale Sandefjord gjør et utrolig viktig arbeid med å skape like muligheter for flest mulig. Derfor er det vår samfunnsoppgave å bruke størrelsen og nettverket vårt til å være med å påvirke. På den andre siden får vi tilgang på mye skjult kompetanse, som vi tidligere ikke hadde, forteller Kari Andreassen, distriktssjef i Manpower Tønsberg.

Gjennom nettverket sitt, jobber Globale Sandefjord med å kartlegge kandidater. I neste omgang blir det Manpowers jobb å finne aktuelle stillinger som kan matche kandidatenes kompetansenivå og erfaring.

– Samarbeidet slår positivt ut for Globale Sandefjord, som får enda flere ut i jobb. Det er positivt for oss i Manpower, som får dyktige kandidater vi kan tilby bedriftene. Og ikke minst slår det positivt ut for den enkelte kandidat, som ofte har utfordringer med å skaffe seg relevant arbeid. Det er jo en vinn-vinn-vinn-situasjon.

Kari Andreassen, distriktssjef Manpower Tønsberg
Kari Andreassen, distriktssjef Manpower Tønsberg

– Det var helt avgjørende for meg

Magdalena Agata Kall Skjærven er én av de som har fått jobb gjennom samarbeidet. Hun beskriver initiativet som helt avgjørende i prosessen med å søke jobb.

– Jeg var på flere møter i regi av Globale Sandefjord. Der fikk vi blant annet opplæring i presentasjonsteknikk og mangfoldig arbeidsliv. Det var utrolig lærerikt, og veldig nyttig – særlig for meg som ikke hadde vært arbeidssøker på mange år.

Etter endt kursperiode fikk deltagerne presentere seg for potensielle arbeidsgivere og bemanningsbyråer. Dagen etter ringte Manpower med tilbud om en mulig stilling.

– Få hjelp og noen verktøy i søknadsprosessen var helt avgjørende for meg. Nå er jeg en del av et arbeidsmiljø med mange ulike kulturer og bakgrunner. I tillegg fant Manpower en stilling der mitt polske morsmål faktisk er konkurransefortrinn.

Magdalena Agata Kall Skjærven
Magdalena Agata Kall Skjærven

Bevisstgjøring

Globale Sandefjord har et overordnet mål om å få 1000 personer med minoritetsbakgrunn ut i arbeid eller utdanning i løpet av de tre neste årene. Men minst like viktig er det å bevisstgjøre arbeidsgivere om potensialet som finnes.

– Vi vet at verdiskapingen er høyere i bedrifter med stor grad mangfold. Da handler mye av vår jobb om å vise til den verdien som skapes gjennom å tenke annerledes i rekrutteringsprosessen. Ofte kan det være mangel på kunnskap, heller enn et holdningsproblem, som gjør at flere arbeidstakere med minoritetsbakgrunn har utfordringer med å skaffe seg relevant arbeid, sier Lubani.

Senest i 2021 fikk Manpower stort utbytte av samarbeidet. Da behøvde HELFO en rekke kandidater med fremmedspråklig kompetanse til å operere telefonlinjene for befolkningen med spørsmål om koronaviruset.

– Dette er et godt eksempel på en sak der samarbeidet virkelig kommer til nytte. HELFO fikk inn kompetente medarbeidere gjennom samarbeidet, og dermed kom nesten 30 arbeidstakere med minoritetsbakgrunn ut i arbeid. Vi har stor tro på at dette samarbeidet kan bære frukter i mange år fremover, avslutter Andreassen.

Små justeringer

Også Hanaa Azawi har kommet seg ut i arbeid gjennom samarbeidet. Hun leste om Globale Sandefjord i avisen og tok raskt kontakt.

– Jeg anså dette som en veldig god mulighet. For meg av det også viktig å være en del av et fellesskap med arbeidssøkere i samme posisjon som deg selv. Det blir ikke like ensomt.

Gjennom kursing i CV- og søknadsskriving, samt en plattform for å møte potensielle arbeidsgivere, tok det kort tid før det lå et tilbud på bordet til Azawi. Nå har hun jobbet som konsulent siden februar.

– Å få hjelp til å skrive en god CV og søknadstekst betyr faktisk mer enn man tror. Jeg har tenkt at CV-en min er perfekt, men fikk mange gode tips til forbedringer. Den jobben jeg har i dag er på grunn av Globale Sandefjord – det kan jeg si med sikkerhet.

https://www.manpower.no/kund/nor/nyheter/nyheter/pressrelease/mangfold-er-et-konkurransefortrinn-3115528