Fra venstre; Hege Nilsen, daglig leder i Stormberg, Sumeet Singh Patpatia, Global Head of Diversity, Inclusion & Belonging i Schibsted og Kari-Ann Noren, hotellsjef, Clarion Atlantic.

Meld deg på frokostmøtet: Mangfold som konkurransekraft 24. mai 2022

Vil du være en attraktiv arbeidsplass? Trenger du innsikt i koblingen mellom mangfold og verdiskaping? Da er dette møtet noe for deg. Verdien av mangfold i form av ulik erfaring, kunnskap og bakgrunn blir hyppig løftet frem som avgjørende for innovasjon og bærekraftig verdiskaping. Samtidig ser vi at fremtidens kandidater i større grad ønsker å jobbe i en bedrift som har fokus på å skape en inkluderende og mangfoldig kultur, og som er opptatt av å ta i bruk deres kompetanse.

Den 24. mai fyller vi Hjertnes med et herlig mangfold av entusiastiske foredragsholdere på scenen. Du får høre om kraften i inkludering, jakten på annerledesheten, kraften i det unge og verdien i det «grå» gullet. Vi lover godt påfyll for både hode og mage.

Fra venstre; Jon Rogstad, sosiolog og forsker på NOVA/OsloMet, Mette Bugge, journalist, foredragsholder og forfatter og Svein Greger, leder Mulighetshuset.

Du får høre:
Jon Rogstad er sosiolog og forsker på NOVA/ OsloMet. Gjennom mange år har han forsket på mangfold og rekrutteringsprosesser i arbeidslivet. Han har særlig sett på arbeidsgiveres praksis og metoder de bruker i vurdering av formell og uformell kompetanse.

Hege Nilsen er daglig leder i Stormberg. En verdidrevet bedrift som setter inkludering og mangfold i fokus. Hun har over 13 års erfaring fra netthandel, merkevare, kommunikasjon og er sertifisert mangfoldsleder.

Svein Greger har arbeidet i over 20 år med inkludering. Med erfaring fra kulturinstitusjoner, offentlig sektor og privat næringsliv, har han erfart den store kraften som ligger i mangfold og inkludering.

Mette Bugge er født og oppvokst i Sandefjord. Journalist i Aftenposten i 44 år. Nå frilanser, foredragsholder og forfatter. Ga i fjor ut boken Senior. Veien til et langt og lykkelig arbeidsliv. Kåret til Årets seniorprofil i Norge i 2016.

Kari-Ann Noren er en tydelig, engasjert og resultatorientert General Manager som benytter posisjonen sin til å fremme mangfold og inkludering. Den menneskelige faktoren er avgjørende for å lykkes, for oss er det derfor en «no-brainer» å utvikle organisasjonen vår med mangfold som en av grunnpilarene.»

Sumeet Singh Patpatia har lang fartstid fra arbeid med teknologi, innovasjon og digitalisering iblant annet Ramboll Group og Telenor. Patpatia har etablert og ledet organisasjonen Unge Sikher og det årlige arrangementet «Den norske turbandagen». Han sitter i styret til Impact Norway, er rådsmedlem i Samarbeidsrådet for tros og livssynssamfunn og er varamedlem i Rådet for flerkulturelle minoriteter i Oslo, utnevnt av Oslo Byråd.

Arrangementet er gratis for deltakere fra offentlig og privat næringsliv.
Vi gleder oss til å se deg. For påmelding og mer informasjon; https://www.sandefjordnaringsforening.no/aktiviteter/mangfold-som-konkurransekraft/