Fra venstre; Anita Krohn Traaseth, Erik Tørnvall, Michelle Chinnappen, Elin Sørensen, Anja Allouni, Maruwa Kerella Ibrahim, Per Harald Engesæth og Faten Lubani. Foto: Henrik Sandvik

Mangfoldige, inkluderende pingviner

Sammen med engasjerte foredragsholdere og inkluderende pingviner deltok Globale Sandefjord på Jotuns årlige mangfolds og inkluderingsdag på Gimle. Der fikk vi blant annet høre;

  • Morten Fon og Anja Allouni presenterte Jotuns systematiske mangfoldsarbeid.
  • Anita Krohn Traaseth minnet oss på at vi er langt fra ferdig med likestillingsarbeidet i Norge.
  • Michelle Chinnappen er tydelig på at inkludering starter hos deg, din familie og nettverk.
  • Maruwa Kerella Ibrahim fra Skeiv Verden – Queer World, ønsker at vi hver dag jobber for at vi, uavhengig av seksuell legning, får likeverdige muligheter i felleskapet.
  • Globale Sandefjord fortalte om hvordan vi i samarbeid med Jotun skaper mer inkludering og tilhørighet i lokalsamfunnet.

    Øyvind Willumsen Haugå (midten) og Erik Tørnvall delte av sine erfaringer rundt mentorprogrammet i samarbeidet med Globale Sandefjord.

Vi takker for invitasjonen – og er stolte over at Jotun har fulgt oss som ambassadør fra prosjektstart og har blitt en viktig samarbeidspartner.