Mangfoldsarbeid i politiet

Kompetanse og kunnskap om mangfold, dialog og tillit er en forutsetning for at politiet skal kunne levere likeverdige tjenester til alle grupper i samfunnet.

I Sør-Øst politidistrikt avdeling Vestfold, tok ledergruppen initiativ til å invitere Globale Sandefjords prosjektleder, Faten Lubani. Temaer for dagen var blant annet en presentasjon av arbeidet med å inkludere flerkulturelle i arbeidslivet, viktigheten av mangfoldsarbeid i politiet, hvordan stereotypier oppstår, og betydning av krysskulturell oppvekst og identitet.

Ledergruppen består av stasjonssjefer, seksjonsledere, fagledere og administrativt personale, ledes av geografisk driftsenhetsleder Øystein Holt.

«Det var et kunnskapsrikt og tankevekkende foredrag, hvor ledergruppen både ble utfordret, men også fikk anledning til å dele en rekke refleksjoner rundt temaet», sier Holt.