Linda Linnestad, Frivilligkoordinator i Sandefjord kommune og Faten Lubani, prosjektleder i Globale Sandefjord, sammen med frivillige som var ansvarlig for at 30 personer fikk marokkansk mat.

Matopplevelser på tvers av kulturer

Globale Sandefjord har gleden av å samarbeide om Globalt Måltid. Det er et frivillighetsprosjekt som handler om å skape gode matopplevelser på tvers av kulturer. På kjøkkenet står frivillige med flerkulturell bakgrunn, og gjestene er hjemmeboende eldre.

Maria Etnestad Drivdal, Kirkens Bymisjon Sandefjord, er prosjektansvarlig for Globalt måltid. Her ønsker hun gjestene velkommen.

-Globalt måltid vil gi økt deltakelse, utvide mangfoldet vårt og gir muligheter for gjensidig læring, forståelse og respekt mellom mennesker – og midt i kjernen av det som kalles Norges viktigste lagarbeid: Frivillighet, sier Linda Linnestad,  Frivillighetskoordinator i Sandefjord Kommune.

Det hele er et samskapingsprosjekt med flere aktører som tilrettelegger for globalt måltid to steder i kommunen, én søndag i måneden:

  • Kirkens Bymisjon, Sandefjord
  • Sandefjord kommune
  • Lærings- og mestringssenteret i kommunen
  • Sandefjord menighet
  • Røde Kors Sandefjord
  • Sandefjord Frivilligsentral
  • Globale Sandefjord
  • Stokke bygdekvinnelag

    Fra venstre; Kirsti Lund, Stokke Bygdekvinnelag, Christine Koteng Wilhelmsen, Lærings- og mestringssenteret i kommunen, Lise Strandberg, diakon i Sandefjord menighet, Maria Etnesdal Drivdak, Kirkens bymisjon, Linde Lindestad, frivilligkoordinator i kommunen, Faten Lubani, Globale Sandefjord og Annemarie Aagaard, Frivilligsentralen.

Les mer om prosjektet i Sandefjords blad; HER!