Meld deg på Mangfoldskonferansen i regi av IMDI

IMDi inviterer til «Mangfoldskonferansen 2022 – Ut av komfortsonen og inn i fremtiden!» på Clarion Hotel The Hub i Oslo torsdag 1. desember kl. 11:30 -15:30.

Menneskene er virksomhetens viktigste ressurs. De utgjør mangfoldet og de er virksomhetens potensiale for å nå målene i fremtiden. Konkurransen om arbeidskraft og talenter er hard i dag. På denne konferansen får du gode grunner til hvorfor økt etnisk mangfold er viktig for din virksomhet. Du får tips og kunnskap om hvordan dere kan gå frem for å lykkes med inkluderende rekruttering. Inkludering handler også om et mer rettferdig arbeidsliv, og på denne konferansen kommer vi til å se hvordan inkluderingstiltak henger sammen med bærekraft og kan gi virksomheter langsiktige fortrinn.

Detaljert program finner du her; Program (qondor.com)

Målgruppen for konferansen er ledere, HR, personalledere, mellom- og toppledere i offentlig og private virksomheter, samt andre interesserte i temaet mangfold i arbeidslivet.

Deltakelse på konferansen er gratis. Meld deg på snarest, men senest innen fristen 25. november; Registrering (qondor.com)