Foto: Elin Sørensen

Kjærlighet for frivilligheten

Globale Sandefjord sine rollemodeller løfter arbeidet med mangfold og inkludering ved å dele sine historier om reisen til Sandefjord. Jorge Kristiansen kom til Norge på grunn av forbudt kjærlighet i Venezuela- og endte i en stor kjærlighet for frivilligheten.