Forskere, samarbeidspartnere og organisasjoner som det skal forskes på. Fotografert ved avspark for prosjektet i februar 2022. Noen måtte delta via web, på grunn av pandemien og er dermed ikke med på bildet. (Foto: Jan-Henrik Kulberg/USN)

Migrant Work Inclusion

«Migrant Work inclusion» er et forskningsprosjektet som skal søke økt kunnskap om utfordringer, og muligheter for samskaping mellom migranter, arbeidsgivere og støtteprogrammene slik at flere innvandrere kommer ut i arbeid.

6. februar gikk startskuddet for prosjektet som er et samarbeid mellom NHO, Vestfold og Telemark fylkeskommune, NAV Øst-Viken og NAV Vestfold og Telemark. Tradisjonelt har disse aktørene, som alle inngår i det vi kaller arbeidslivets økosystem, altfor ofte operert hver for seg. Målet er å utvikle ny kunnskap om samspillet mellom aktørene i økosystemet for arbeidsinkludering av innvandrere, etter prinsipper for samskaping (co-creation). I samskapingsprosesser (co-creation) er likeverd, tillit og kompetansedeling, sentrale verdier.

Prosjektet bygger bro mellom aktørenes innsats. Ved å samarbeide med innvandrere, fylkeskommuner, NAV og NHO vil vi få bred innsikt og tilgang til viktig empiri. Dette er nødvendig for å kunne utvikle ny kunnskap om hvordan samskapende inkluderingsarbeid kan gjøres i praksis. Andre viktige partnere som gir oss tilgang til regional, nasjonal og internasjonal empiri er: Internasjonale Drammen, Internasjonale Horten, Globale Sandefjord, StartUp Migrants AS, Entreprenerdy AS og Norsk senter for flerkulturell verdiskapning (NSFV), står det på prosjektets hjemmeside.

Prosjektet er delt i tre med følgende sentrale forskningsspørsmål:

  1. Inkludering gjennom ansettelse. Hvordan kan samarbeid mellom migranter, arbeidsgivere og representanter for særlig offentlige støtteprogrammer forbedres?
  2. Utvikle og bedre eksisterende programmer og virkemidler for at migranter kan skape sitt eget arbeid, såkalt entreprenørskap. Entreprenørskap kan være en god inngangsport til integrering og aktivt statsborgerskap. Hvordan kan samarbeidet og samskaping mellom migranter med etablererambisjoner og aktører i økosystemet for gründerskap forbedres?
  3. Generere innsikt og foreslå ny praksis. Her skal innsiktene fra de to ovennevnte arbeidspakkene knyttes sammen. Hvordan kan samskaping mellom migranter, arbeidsgivere og støtteprogrammer forbedres i praksis?

Prosjektet vil kombinere resultatene fra de tre arbeidspakkene med synspunktene fra, og i samarbeid med alle involverte aktører, for på den måten å belyse både individuelle aspekter og sentrale samarbeidsprosesser for inkludering av migranter i det norske samfunnet.

Du kan lese mer om prosjektet her.
Tekst; Bernhard Grønnevik, kommunikasjonsrådgiver i NAV Vestfold og Telemark og USN