Migrasjonkonferansen Innlandet 2020

Mangfold i arbeidslivet

Hvordan kan styrket mangfold og flerkulturelt miljø bidra til kompetent arbeidskraft for næringslivet? I år satt Røde Kors søkelyset på mangfold i arbeidsliv og hvorfor vi er avhengig av dette for å sikre vekst og verdiskaping i Innlandet.

Migrasjonskonferansen Innlandet 2020 ble avholdt torsdag 19.11.2020.  Her bidro mange dyktige aktører på migrasjonsfeltet og foredragsholdere fra ulike sektorer:  Se hele opptaket på: https://www.youtube.com/watch?v=Utn7Hou8hMc&t=5349s

Få med deg Globale Sandefjords presentasjonen her: