Hungret etter kunnskap

Globale Sandefjord sine rollemodeller løfter arbeidet med mangfold og inkludering ved å dele sine historier om reisen til Sandefjord.

Mustafa Haidari kom fra Afghanistan til Norge som enslig mindreårig.  I dag bruker han kompetansen sin til å hjelpe ungdommer i NAV Sandefjord. For Mustafa er et inkluderende og mangfoldig samfunn avgjørende for å forebygge utenforskap

Bli kjent med Mustafa her;