Fra venstre; Elin Sørensen, Elin Gjein, Nina Haraldsen, Anette Guldahl, Nikolai Vereide Anmarkrud, Ole Petter Gravningen og Faten Lubani. På skjerm; Jan-Erik Johansen og Turid Syvertsen.

NAV styrker mangfoldskompetansen til medarbeiderne

I NAV Sandefjord er mangfoldsarbeid høyt prioritert. Ledelsen har etablert et eget tverrfaglig ressursteam som aktivt jobber med å styrke mangfoldskompetansen til medarbeiderne.
I følge NAV-leder Ole Petter Gravningen – er det en langsiktig og viktig satsning. «Å styrke mangfoldskompetansen til medarbeiderne vil bidra til økt inkludering, både internt og eksternt.»