Organisasjonskultur og mangfoldsledelse hånd i hånd i dag.

Mangfoldsledelse og inkluderende organisasjonskultur skapes ikke av seg selv.
Som leder starter det med deg og strategien du og organisasjonen velger💡.

Dette viktige temaområde inngår i ledelsesprogrammet til Sandefjord Næringsforening, som du kan lese mer om her: https://www.sandefjordnaringsforening.no/nyheter/ledernettverk/

I dag presenterte faglig ansvarlig, Ellen Liverød Aasmundtveit fra Skagerak Consulting og Globale Sandefjords prosjektleder, Faten Lubani hvordan organisasjoner kan jobbe praktisk med å skape en inkluderende kultur som favner et mangfold av perspektiver.

Ca. 20 ledere fra mange ulike bedrifter deltar i ledelsesprogrammet til Sandefjord Næringsforening.