Takk for invitasjonen (fra venstre) Cecilie Glomseth, Kjartan Madsen og Andre Johansen.

Arbeids- og velferdsdirektoratet ville høre om «Sandefjordsmodellen»

Globale Sandefjord hadde gleden av å bli invitert til Arbeids- og velferdsdirektoratet for å presentere hvordan vi sammen kan bygge et mer mangfoldig og inkluderende arbeidsliv. Stas at Sandefjordsmodellen inspirerer!

Vi er stolte over å få dele erfaringer og ser frem til et tettere samarbeid om å synliggjøre hvordan MANGFOLD GIR STYRKE!

Engasjert gjeng som reflekterer over mangfoldsbegrepet.