Partnerskapskonferansen 2021

Hvordan kan vi skape en bærekraftig balanse sammen?
Det var tema for årets Partnerskapskonferanse i regi av Vestfold og Telemark fylkeskommune.
Globale Sandefjord ble invitert til å snakke om viktigheten av å sette mangfold på agendaen – for hva venter vi egentlig på?