Reel Inkludering = likeverdige muligheter

100 representanter fra det lokale næringslivet samlet seg hos Jotun for å feire, støtte og fremheve potensialet til Sandefjord Fotball Kvinner og deres verdifulle bidrag til fotballen.


💡
Norges Fotballpresident, Lise Klaveness, understreket næringslivets rolle for å utvikle kvinnefotballen.

💡 Morten Fon presenterte Jotun og vektla viktigheten av en sterk bedriftskultur.

💡 Faten Lubani fra Globale Sandefjord snakket om hvordan man skaper en inkluderende kultur som fremmer likeverd i idretten, og om sponsing som et strategisk verktøy for å bygge omdømme.

💡 Trener Fredrik Purser og SF Kvinner presenterte stolt sine ambisjoner om å bli Vestfolds ledende klubb.

HEIA SF KVINNER! Dette ble en utrolig inspirerende kveld!
Les mer om SF Kvinner her; https://www.sfkvinner.no/