Foto: Elin Sørensen

Samarbeid med Føykås og Laholmåsen bofelleskap.

Boenhetene Føykås og Laholmåsen har blitt ambassadører i Globale Sandefjord

Globale Sandefjord er stolte av å starte året med et nytt og spennende samarbeid med Føykås og Laholmåsen bofelleskap.

Laholmåsen er en heldøgns bemannet bolig med 16 leiligheter, sentralt plassert i Stokke. Boligen yter i dag tjenester til 16 beboere, forteller enhetsleder Stian Tønnessen.  Enhet Føykås vil bestå av flere boliger og en avlastningsbolig for voksne. Den ene boligen, Føykås bofellesskap, er en nyoppført bolig for funksjonshemmede med 8 leiligheter som er innflyttingsklar på Virik sommeren 2021.

Ett vesentlig fokus, som bidrar til ett godt arbeidsmiljø og gode brukertjenester, vil være å fokusere på mangfold og inkludering. Se det verdifulle i at vi alle mennesker er unike og fremme mulighetene det bidrar med inn i ett fellesskap, forteller enhetsleder på Føykås, Iselin Andersen.

Sammen med markedsrådgiver i NAV Sandefjord, Katrin Bergly, en meget engasjert enhetsleder, Iselin Andersen, og byggeleder, Tom-Erik Hyttemoen, fikk vi omvisning av avlastningsboligen.
Dette blir en særdeles spennende vår.