Samarbeid med ISCO Group om ISCO Potensial

Mangfold gir styrke. Derfor er det en stor glede for  de fire mangfoldsprosjekter, Globale Bærum, Internasjonale Drammen, JobbAsker og Globale Sandefjord å ønske ISCO GROUP  lykke til med lanseringen av ISCO Potensial. Dette er en ny tjeneste som skal bringe arbeidsgivere og kvalifiserte jobbsøkere med flerkulturell bakgrunn sammen.

Vi heier på mulighetene som ligger i satsingen som nå gjøres og blir med som samarbeidspartnere for et mer mangfoldig og inkluderende arbeidsliv. Vi står sammen om bærekraftsmål nr. 8 og 17 – og har tro på at ISCO Potensial kan bidra til «Anstendig arbeid og økonomisk vekst» og «Samarbeid for å nå målene» sammen med oss.

Les mer om ISCO Potensial her; https://www.iscopotensial.no/