Sammen om inkludering

250 medarbeidere fra NAV Vestfold og Telemark var samlet i Sandefjord for å lære mer om kraften i tverrfaglig og tverretatlig samhandling.

Terje Tønnesen, NAV-direktør Vestfold og Telemark, Faten Lubani, integreringskoordinator i NAV Vestfold og Telemark og prosjektleder for Globale Sandefjord, Kristin Saga, Regiondirektør NHO Vestfold og Telemark, Bjørg Østby fra Larvik læringssenter og flere NAV-kontorer delte viktige og inspirerende perspektiver knyttet til tematikken inkludering, tilhørighet og mangfold.

Faten Lubani sammen med Linda Bredesen og Katrine Hestenes fra NAV Vestfold og Telemark.

Terje Tønnesen (NAV Vestfold og Telemark), Faten Lubani (Globale Sandefjord) og Kristin Saga (NHO Vestfold og Telemark)