Sandefjord kommune representert ved (fra v.) Kristin Flåtten, kommunalsjef for kunnskap, barn og unge, Gunveig Bredal, rådgiver OT, Faten Lubani, prosjektleder Globale Sandefjord, Torhild M. Svalestuen, seksjonsleder for oppvekst og helse, og Elin Sørensen fra Globale Sandefjord

Samskapning på tvers av kompetansemiljøer

Å lykkes med inkludering av mangfoldet handler ikke bare å finne rett vei til nye løsninger- det handler like mye om å finne noen å gå sammen med.

Samskapning på tvers av kompetansemiljøer bidrar til at vi lykkes med å synliggjøre hvordan – MANGFOLD GIR STYRKE! Takk til KS – kommunesektorens organisasjon, som inviterte oss til å bidra på Partnerskap for inkludering og ung deltakere.
Flott å se 150 deltagere fra 21 kommuner i fylket samlet under samme tak.