Fra venstre; Gro Dvergastein, HR-rådgiver i Sandefjord kommune, Ole Petter Gravningen, Nav leder i Sandefjord, Kristine Abrahamsen, HR-leder i Matbørsen og Pål Reinert Bredvei, Daglig leder i Adminkit AS, er godt igang med workshop.

Sandefjord kommune skal bli et fyrtårn for mangfold og inkludering

Alle kommunens innbyggere skal få likeverdige muligheter til å bidra og delta i felleskapet. Kommunestyret i Sandefjord har vedtatt at det skal lages en handlingsplan for mangfold og inkludering med fokus på mennesker med minoritetsbakgrunn. I vår kommune bor det rundt 12300 innvandrere fra over 140 nasjonaliteter.

Det er nedsatt en tverrfaglig arbeidsgruppe som jobber med planen, og de har planlagt en rekke medvirkningsprosesser – både for ansatte og innbyggere.
Mandag ble det gjennomført en innspills-workshop for representanter fra kommunen og næringslivet. Her ble det mange gode diskusjoner om hvordan et tett tverrsektorielt samarbeid kan bringe kommunen i retning av bedre mangfold og inkludering.