Foto: Kjetil Helland. Fra høyre: Prosjektleder i Globale Bærum Line Harr Steinvik, prosjektleder i Internasjonale Drammen Emil Bischoff, forsker ved OsloMet Ron Rogstad og prosjektleder i Globale Sandefjord Faten Lubani.

Seminar om mangfold i arbeidslivet

Artikkel: Kjetil Helland

Mangfoldsarbeid tar tid, men er til syvende og sist lønnsomt. Dette er et av budskapene under det første av tre mangfoldsseminarer denne høsten.

Jon Rogstad er forsker på OsloMet og har god innsikt i hva mangfoldsarbeid på arbeidsplassen innebærer.

– Mange ledere har ikke innsett hvor lønnsomt det er for bedriften å jobbe målrettet med mangfold. Å jobbe med mangfold på arbeidsplassen er å jobbe med en rekke utrolig interessante problemstillinger, som mange bedrifter dessverre ikke har prioritert, sier Rogstad.

At en del bedrifter har tanker om å bli bedre på mangfold er langt fra nok, mener Rogstad.

– Det holder ikke med slagordpregete seminarer som ikke byr på noe konkret. Det er fint med intensjoner for mangfoldsarbeid, men det er det som faktisk skjer på intervjuene og i rekrutteringen som betyr noe, fremhever han.

– Ingen defineres alene av alder og kjønn

Dette har også Faten Lubani klare tanker om. Som prosjektleder i Globale Sandefjord er hun opptatt av å koble mangfoldsarbeid til verdiskaping og bærekraft.

– Mangfoldsarbeid må henge sammen med virksomhetsstrategien. I tillegg bør det jobbes kontinuerlig med å skape kultur, holdninger og ikke minst et språk som favner om vi-et i organisasjoner, poengterer Lubani.

– De mest bærekraftige og lønnsomme organisasjonene er de som klarer å sette individet i sentrum. Ingen defineres alene av alder, bakgrunn, eller kjønnsidentitet, sier hun.

Faten Lubani holder en mikrofon.

Godt mangfoldsarbeid handler om å se og favne hele mennesket, og ikke deler av mennesket, sier Faten Lubani. Foto: Kjetil Helland

At bedrifter velger løsninger med lav risiko, snarere enn å skape rom for mangfold, er noe Jon Rogstad også ønsker å ta tak i.

– I rekruttering må ledelsen tørre å ta i bruk kompetansen som tas inn, helt uavhengig av religiøs bakgrunn, alder eller andre ting. Samtidig må en tørre å bli kjent med den ansatte og spørre hva bakgrunnen betyr for den enkelte, råder Rogstad, og nevner at det er begrenset hvor mye mangfold påvirker de faktiske oppgavene.

– Det handler tross alt ikke om representasjon, men om hvordan oppgavene utføres.

Krever øvelse

– Godt mangfoldsarbeid handler både om godt lagarbeid og om ledelse som øver på å ta andre valg, og som ikke skyver gode planer om mangfold over på mellomledere, kommenterer Bendik Blindheim i ISCO Group.

Blindheim som var en av bidragsyterne på det første seminaret, jobber med å gi råd om mangfoldsarbeid og mener at arbeidsgivere må tørre å tenke annerledes. Rekruttering er et område Blindheim nevner spesielt.

– Arbeidsgivere må tørre å tenke annerledes rundt alder, etnisitet og kognitive funksjoner, og snarere bry seg om hva kandidater har av kompetanse og potensial til, og interesserer seg spesielt for.

– Vi er alle usikre på om vi gjør rett

Til arbeidsgivere som er redd for å trå feil i intervjusammenheng, og ellers i mangfoldsarbeidet, har Blindheim et tydelig råd:

– Ikke vær redd for å drite deg ut. Vi er alle på gyngende grunn og usikre på om vi gjør rett. Du kommer veldig langt med å vise at du vil et annet menneske vel.

At mangfoldsarbeid ikke er et prosjekt, er Blindheim tydelig på.

– Å jobbe med mangfold tar tid og er et kontinuerlig arbeid. Der det går galt er når bedriften tror at mangfoldsarbeidet går av seg selv, bare fordi «prosjektet» er topplederforankret.

Få med deg hele saken og påmelding til kommende seminarer her: https://www.oslomet.no/om/nyheter/mangfold-drite-seg-ut?fbclid=IwAR1PAQcCkioB_xyrze926chJuX5XQhGiLnkmNTgUFTCpK1JYplPJMdYZyiE