Foto: Heidi Marie Gøperød

Sertifisert mangfoldsleder!

Globale Sandefjords prosjektleder, Faten Lubani har blitt sertifisert som mangfoldsleder.
Hun har gjennomført opplæringen hos Seema AS ved Loveleen Brenna, leder av komiteen som har utviklet verdens første standard for ledelsessystem for mangfold.
Opplæringsprogram i mangfoldsledelse inneholder:
• Mangfold, likestilling og verdiskaping
• Mangfoldskompetanse hos en leder
• Mangfoldsmodenhet
• Mangfold og innovasjon
• Kulturell intelligens
• Strategi og implementering
• Konflikthåndtering og risiko
Kompetansen innen mangfoldsledelse er viktig for at Globale Sandefjord kan være en god støttespiller for våre ambassadørbedrifter og andre som setter mangfold på agendaen.
Du kan lese mer om opplæringsprogrammet og sertifiseringen på: https://www.seema.no/sertifisering og https://norsksertifisering.no/personer/mangfoldsleder-dm/