Globale Sandfjord møtte Morten Ness, Partner i PwC Vestfold & Telemark.

Som leder har jeg et ansvar

Tekst; Morten Ness, Partner i PwC og desembers mangfoldsstemme.

Selv om jeg ser mulighetene og viktigheten av mangfold har jeg fortsatt mye å lære og mye å forbedre. Som leder har jeg et ansvar for å drive endringene og bygge en innovativ og lønnsom bedriftskultur til det beste for våre kunder og våre ansatte. Dette engasjerer meg.

PwC setter mangfold høyt opp på agendaen og jeg ønsker å fremme to viktige årsaker.

1) Det handler om respekt for hvert enkelt menneske. Alle skal kunne være seg selv på jobb og ha like muligheter, uavhengig av bakgrunn, kjønn, seksuell orientering, handicap osv. Å behandle alle likt er ikke nødvendigvis en god måte å behandle alle på. Tvert imot er det viktig at ulike mennesker behandles forskjellig slik at de oppnår de samme mulighetene.

2) Undersøkelser viser at selskaper som er gode på mangfold blant annet får til mer innovasjon, er mer attraktive arbeidsgivere og er mer lønnsomme. Med de store endringene vi ser i verden og de utfordringene vi har i næringslivet er mangfold derfor en viktig mulighet for de aller fleste bedriftene.