Mangfold handler om hele mennesket!

Styrker mangfoldskompetansen i NAV Sandefjord

160 medarbeidere fra NAV Sandefjord var samlet for å lære mer om mangfold og inkludering i praksis.

Ledelsen samarbeider tett og kontinuerlig med tverrfaglig ressursteam for å bygge språk, fellesforståelse og en inkluderende kultur som favner og håndterer mangfold.

I følge NAV-leder Ole Petter Gravningen – er det en langsiktig og viktig satsning. «Å styrke mangfoldskompetansen i NAV Sandefjord, er til det beste for medarbeidere, brukere og samarbeidspartnere