Ledergruppen i Tapet & MalerCompaniet sammen med prosjektleder for Globale Sandefjord

Tapet & MalerCompaniet AS er blitt ambassadør i Globale Sandefjord

– Vi har ved flere anledninger opplevd at ansatte fra andre land tar med seg kompetanse og erfaringer som vi ikke kjenner til i Norge, og det er veldig positivt, sier HR ansvarlig, Hege Didriksen.

Tekst: Faten Lubani

Tapet & MalerCompaniet AS, har over 44 ansatte fra 13 ulike nasjonaliteter, og holder til på Hågasletta.

Det var bedriftens rekrutteringsbehov som ble utgangspunktet for samarbeidet med Globale Sandefjord. Firmaet hørte om prosjektet gjennom oppslag på Facebook og prosjektets nettside, og tenkte at det kunne være spennende å samarbeide om rekruttering. Prosjektleder for Globale Sandefjord og markedsrådgiver i NAV Sandefjord møtte HR ansvarlig, Hege Didriksen, for en prat om mangfold, rekruttering og samarbeid. Temaene er viktige for Tapet & MalerCompaniet og Hege inviterte hele ledelsen til å delta i drøftingen.

– Vi har ikke jobbet systematisk med mangfoldsledelse, men forstår at det bør være et fokusområde fremover. Faget vårt trenger flere folk, og det er fint at vi som bedrift kan bidra med å øke kompetansen i bransjen. Vi er opptatt av at de som ønsker å lære seg faget skal få samme muligheter, uavhengig av hvilket land de kommer fra, hvilket kjønn eller legning vedkommende har, sier hun.

For Tapet & MalerCompaniet AS handler det om å rekruttere medarbeidere som kan være et positivt tilskudd til bedriftens inkluderende arbeidsmiljø, og som innehar nødvendig kompetanse til å nå målet om å levere kvalitet til kundene.

Bedriften har de seneste årene opplevd en stabil og positiv vekst. På spørsmål om hvordan teamet jobber sammen til tross for at de har ulik kulturell bakgrunn, svarer Hege.

– Vi ser at våre medarbeidere er opptatt av å hjelpe hverandre. Vi har flere hos oss som ikke behersker språket godt, og som har vært i Norge i kort tid. Vi sørger for å matche nyansatte med kolleger som har flere års erfaring i bedriften, og som kan støtte med for eksempel språktrening i arbeidshverdagen. Vi har ved flere anledninger opplevd at ansatte fra andre land tar med seg kompetanse og erfaringer som vi ikke kjenner til i Norge, og det er veldig positivt, sier Hege.

Bedriften har de seneste årene tatt medarbeiderne med på helgetur til utlandet. Dette for å bli bedre kjent med hverandre utenfor jobben, styrke følelsen av tilhørighet og det være en del av et team. På spørsmål om hvordan Tapet & MalerCompaniet AS rekrutterer medarbeidere, sier Hege Didriksen oppgitt.

– Vi har brukt mye penger og ressurser på å lyse ut stillinger i diverse plattformer, uten å lykkes. Vi har fått veldig få henvendelser og ofte fra kandidater som ikke har nødvendig faglig kompetanse.

Etter å ha testet ut speed-intervju som rekrutteringsform har de nå ansatt fire nye medarbeidere.

– Vi har gjennom samarbeidet med Globale Sandefjord fått tilgang på ressurser og kompetanse som vår bedrift trenger. Prosessen har vært smidig, inkluderende og enkel for oss, sier Hege.

Globale Sandefjord er stolt av å ha Tapet & MalerCompaniet AS som ambassadør for prosjektet og håper andre bedrifter blir inspirert til samarbeid om mangfold og inkludering. Les om hvordan du kan bli ambassadør for prosjektet her: https://globalesandefjord.no/bli-ambassador/