Global sandefjording

Faten Lubani (34) har mor fra Libanon, far fra Palestina, ektemann fra Bosnia, dansk aksent og et tvillingpar som føler seg 100 prosent norske. Nå skal hun få flere innvandrere ut i jobb.

Logo til Sandefjord Næringsforening

Sandefjord Næringsforening

Sandefjord Næringsforening er regionens viktigste møteplass for næringslivet. Globale Sandefjord er stolte over å ha en så viktig aktør med på laget!

Global sandefjording

SANDEFJORD / 16. JUNI 2020

Tekst: Henrik Sandvik
Foto: Heidi Marie Gøperød / Heimar Design

Faten har nettopp startet på jobben som prosjektleder for Globale Sandefjord, der målet er å få flere innvandrerne ut i arbeidslivet. Hun er selv en av 11.500 innbyggere i Sandefjord med innvandrerbakgrunn.

– Jeg har vært veldig heldig, for dette er virkelig meningsfullt arbeid. Prosjektet bygger på ønsket om å bidra til et romsligere samfunn og et mer inkluderende arbeidsliv. Jeg alene kan ikke skape resultater, men i samspill med andre kan vi sørge for at flere innvandrere kommer seg ut i arbeidslivet, sier hun.

Sandefjord er en svært internasjonal by og kommune. Her bor mennesker med 130 ulike nasjonaliteter. I tillegg kommer et internasjonalt næringsliv og en flyplass som – i Korona-frie tider – binder oss tett på hele verden.

– Sandefjord har flest innbyggere med innvandrerbakgrunn i Vestfold og Telemark, og vi vet at arbeidsledigheten er tre-fire ganger så høy blant innvandrere som i befolkningen for øvrig. Dette gir økte levekårsutfordringer som barnefattigdom og utenforskap, sier Faten.

Hun er spent. Det er ikke til å stikke under en stol at vi lever i en spesiell tid.

– Denne situasjonen krever at vi tenker lokalt og bærekraftig. Det innebærer blant annet å utnytte alle ressurser som finnes, sier Faten, og fortsetter:

– Jeg har møtt flere bedrifter og samarbeidspartnere allerede, og det er tydelig at mange er opptatt av de nære tingene. Vi ønsker å bidra og være solidariske; det handler om å skape fellesskap og tilhørighet, og bygge opp igjen mye av det som er mistet under krisen.

 

Les hele artikkelen her.