Foto: The Assessment Company

The Assessment Company har blitt ambassadør i Globale Sandefjord

Med et fokus på å gi kandidater en vurderingsarena der de kan vise sitt potensiale, ønsker The Assessment Company å omfavne mangfold i rekrutteringsprosesser. Nå håper de at flere vil forstå hva objektivitet og likeverd egentlig handler om.

Har skapt ny gnist, i en tradisjonell bransje

Diskrimineringsloven er klar. Det er ikke er lov å diskriminere noen på bakgrunn av rase, etnisitet, kjønn, kultur, osv. Allikevel er subjektive vurderinger i rekrutteringsprosesser fortsatt en utfordring som kan hindre mangfold.

Steffen Dyre Hansen, leder for The Assessment Company, forteller engasjert om hvordan deres historie startet – med et ønske om å tilføre noe i en bransje som hadde stått stille lenge. Utgangspunktet var at rekrutteringsselskaper hadde rekruttert på samme måte i altfor lang tid, til tross for at treffsikkerheten i tradisjonelle metoder for rekruttering var lav. Mangel på objektivitet var en av grunnene.

– Vi utviklet rekrutterings- og utviklingsarenaen PEOPLE LAB.™, hvor vi kombinerer mennesker og teknologi. Her får kandidater mulighet til å vise hva de er gode på, hvilke personlige styrker de har, og hvor de har sitt potensiale. Resultatet er mer objektive vurderinger og et bedre grunnlag for å ivareta mangfold i forbindelse med rekruttering, forklarer Dyre Hansen

I dag er AC et komplett konsulenthus. Med utgangspunkt i mennesker og kompetanse, bistår de nordiske virksomheter med strategi- og endringsprosesser, tjenestedesign, kompetanseutvikling og rekruttering.

Skaper endring gjennom å utfordre

Dyre Hansen understreker at rekruttering handler om å finne de beste kandidatene til bedriftene. Allikevel er det slik at det er mennesker som ansetter mennesker. Altfor ofte velger man en kandidat som er lik en selv. Det krever ofte at man må utfordre nåværende tankesett, både hva gjelder faglige og personlige kvalifikasjoner, så vel som å tenke på mangfold:

– Som rekrutteringsselskap er det viktig at vi møter alle med en likeverdig holdning. Vi viser entusiasme overfor dem vi jobber sammen med, og så har vi mot til å utfordre. Sistnevnte er helt sentral i dette perspektivet. Som rådgiver må vi ha mot til å utfordre kunden til å tenke annerledes. Klarer vi ikke det, er vår rolle verdiløs.

Mangfold forutsetter endringsvilje og selvinnsikt

AC lytter og utfordrer arbeidsgiverne til å tenke utradisjonelt i ansettelsesprosessene, men er også tydelig på at det i siste instans er oppdragsgiverne som treffer den endelige rekrutteringsbeslutningen:

– Vi ønsker at menneskene vi rekrutterer skal lykkes i rollene de blir rekruttert til. Hvorvidt en person lykkes i organisasjonen avhenger også av kulturen på arbeidsplassen, og det må vi ha med oss.

Dyre Hansen forklarer at noen arbeidsplasser lykkes ganske godt med mangfold, mens andre har en lengre vei å gå. Som rådgivere er deres rolle å påvirke dem til å tenke nytt og annerledes, der hvor det er behov for det.

– Vi har alle en jobb å gjøre for å sikre økt mangfold. Endringen skjer dessverre ikke over natten, forklarer han.

Mangfold er lønnsomt

AC har tro på at bedrifter som jobber systematisk og målrettet med mangfoldsledelse får økt innovasjon, større medarbeidertilfredshet og høyere lønnsomhet i bedriften. Kortversjonen av suksessoppskriften er ifølge ham, klinkende klar:

– Manglende evne til å forstå hverandre og den enkeltes rolle kan fort lede til konflikter og ineffektiv kommunikasjon. Selskaper som lykkes med å realisere styrken i mangfoldet, har forstått at samarbeid krever forståelse for hverandre, og selvinnsikt hos den enkelte.

Skal være ambassadør i Globale Sandefjord

The Assessment Company er nå blitt ambassadør i Globale Sandefjord. Gjennom samarbeidet vil AC få tilgang på dyktige kandidater, bli en del av et tverrsektorielt nettverk og samtidig støtte et viktig samfunnsoppdrag.

– Gjennom Globale Sandefjord har vi lyst til å sette fokus på den rollen virksomheten, kulturen og rekrutteringsprosessen har for å sikre mangfold på en arbeidsplass. Vi håper også at samarbeidet vil lede til enda mer bevisst fokus på dette i vår egen organisasjon.

Globale Sandefjord er stolt av å ha The Assessment Company som ambassadør i prosjektet og håper at andre bedrifter blir inspirert til samarbeid om mangfold og inkludering.