Styringsgruppen i Globale Sandefjord representert ved Matbørsen, Sandefjord kommune, TRIMIT, Kafka, NAV og Sandefjord Næringsforening. Fotograf: Ken Inge Stensrud

Tverrfaglig og tverretatlig samarbeid i Globale Sandefjord

Globale Sandefjord er et resultat av et tverrfaglig og tverretatlig samarbeid mellom Sandefjord Næringsforening, Sandefjord kommune, TRIMIT, Kafka Sandefjord, Røde Kors, NAV Sandefjord og Matbørsen. Vi jobber sammen om å skape bæredyktige og helhetlige løsninger i arbeidet med mangfold og inkludering til det beste for vårt samfunn.