«Barn av alle slag, alle trives her», synger 5. trinnet på Byskolen.

Annerledeshet – en styrke for internasjonale Sandefjord 

Tekst: Rektor Geir Fyllingsnes i samarbeid med Globale Sandefjord

Det å vokse opp med ulike kulturer kan utvide vår «toleransekondisjon» og bidra til at vi ser verden med romsligere briller. Vi blir mer bevisst på at det ikke finnes en måte eller en løsning som passer for alle. Det er et mangfold av perspektiver og innsikt som skaper endring.

Denne fleksibiliteten og evnen kan være gull verdt i næringslivet, hvor tjenester og produkter skal treffe et bredt spekter av kunder og samarbeidspartnere. I Byskolen dyrker vi frem den flerkulturelle kompetansen hos våre ansatte og elever. Dette gjør vi blant annet ved å trene elevene og våre ansatte på å øke bevisstheten rundt hva mangfold betyr for samfunnet, og hvordan vi kan benytte oss av mangfold som et gode.

Et mangfold av bakgrunner

Byskolen er representert med hele 46 nasjonaliteter blant sine 335 elever. Vi er også en mottaksskole for nyankomne barn i Sandefjord. Denne gruppen utgjør mellom 40 og 50 elever til enhver tid. I tillegg har skolen er forsterket avdeling med 19 elever som har ulike hjelpebehov.
På Byskolen er vi opptatt av at alle elevene skal få de læringsforutsetningene de skal ha – uavhengig av om du er en minoritetsspråklig elev eller majoritetsspråklig elev. Dette krever høyt fokus på læringsmiljø og læringsutvikling. På Byskolen har vi pedagoger, tospråklige lærere og assistenter som alle jobber for at alle elevene skal utvikle seg både faglig og sosialt.

Stolt rektor, Geir Fyllingsnes, sammen med Faten Lubani fra Globale Sandefjord.

Fra fine ord til konkrete tiltak

En god skolekultur skapes ikke av seg selv. Det skapes i et samarbeid med skolens ledelse, ansatte, elevene, FAU og lokalmiljøet. Inkludering av mangfoldet på Byskolen krever kontinuerlig jobbing hver dag – hele året.

Vi har igangsatt en rekke konkrete tiltak for å skape mer inkludering på tvers av kulturer. Ved oppstart hvert skoleår er det familiedag i uteamfiet i Badeparken. FAU arrangerer årlig Byskoledagen hvor vi fronter matkulturer fra hele verden. I tillegg til Byskolekafè noen lørdager i året hvor foresatte kan komme til en uformell prat, mens elevene koser seg i gymsalen. Vi har også fellessamlinger og aktiviteter som styrker samholdet på trinnene

Skolen som brobygger i en utrygg verden

Konflikter og kriger minner oss på hvor sårbar verdensfreden er. Vi kan ikke ta for gitt å leve i fredelige Sandefjord, hvor vi er trygge og blir tatt vare på når vi trenger det. Derfor er det viktigere enn noen gang at vi på Byskolen jobber kontinuerlig med å skape felleskap og tilhørighet på tvers av kultur, bakgrunn og miljø.

I Byskolesangen heter det «Barn av alle slag, alle trives her». Hos oss har vi ansatte som bidrar sterkt for at alle elever skal føle seg inkludert og respektert uavhengig av nasjonalitet, bakgrunn, eller religion. Vil du synge med oss?