Fra venstre: Ordfører Bjørn Ole Gleditsch, Faten Lubani (Globale Sandefjord), Erik Rastad (Kommunalsjef for kultur, idrett og fritid), Lars Fuglevik (Seksjonsleder kultur og kino) og Steinar Ulrichsen (redaktør Sandefjords Blad)

Velkommen til Sandefjord

Hvert år arrangerer Sandefjord kommune en festlig velkomst for innflyttere.
Om man har flyttet tilbake, rett over kommunegrensen eller kommet langveisfra, er det alltid spennende å etablere seg på et nytt sted.

For tredje året på rad fikk vi i Globale Sandefjord gleden av å ønske nye sandefjordinger velkommen, samtidig som vi delte vårt arbeid for økt inkludering og tilhørighet.